Уилям Сароян

2 юли, 2008

Човек живее любовта, не я говори, живее я във всеки един миг, усъвършенства я, не я оставя да си отиде, живее я, защото това е единственият начин да се живее почтено.

Изричайки думите се почувства неловко, думите бяха противни, думите лъжеха, думите винаги лъжеха, думите прекалено опростяваха нещата, обръщаха в гавра единственият начин да се живее почтено – да обичаш, каквото и да става, да обичаш въпреки лъжите, въпреки истината, въпреки грозотата, въпреки омразата, въпреки лудостта, дяволската неустановеност, неизмеримата разлика, отчужденията, безотговорностите, злобните закачки, арогантността, тънките сметки, преструвките, измамата.